අපගේ ලිපි එකතුව - Beautysaloon.lk

(858) 514-6029

ල ස්සන දෙතොල් සඟලක් හිමි වී තිබීම ඕනෑම කාන්තාවකට භාග්‍යයක් සේ සැලකෙනවා. දෙතොල් කියන්නේ ඉතා සංවේදී සමක් හිමි අවයවයක්. තොල් සායම් මඟින් දෙතොල තවත්...

2018 වසරේ හෑන්ඩ් බෑග් ප්‍රවණතා – 2 කොටස

අ පේ යුවතියන් කොහේ ගියත් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් නම් ගෙනියනවාමයි. හෑන්ඩ් බෑග් එකක ප්‍රයෝජන බොහෝමයි. හෑන්ඩ් බෑග් එකකින් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා අතරම, එය විලාසිතාවක්...

9526460923

අ පේ යුවතියන් කොහේ ගියත් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් නම් ගෙනියනවාමයි. හෑන්ඩ් බෑග් එකක ප්‍රයෝජන බොහෝමයි. හෑන්ඩ් බෑග් එකකින් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා අතරම, එය විලාසිතාවක්...

2506436867

දි ග සහ ඝන කෙස් කලඹකට කාන්තා අපි කවුරුත් කැමතියි. එත් වර්තමානයේ බොහොමයක් කාන්තාවන්ගේ හිස කෙස් වැවීමේ වේගය ඉතා අඩුයි. බොහෝ දෙනෙක්ගේ කෙස් කළඹ...

ඔබේ නියපොතු සුන්දර කර ගන්න, මේ විදිහට සත්කාර කරන්න

ඔ බේ රූපය සුන්දර කර ගැනීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන විට, දෑත් සහ දෙපා වල නියපොතු පිළිබඳව අමතක කරන්නම බැහැ. ඔබේ දෑත් යුගලේ සහ...

සමේ වර්ණයට ගැලපෙන ලෙස ලිප්ස්ටික් තෝරා ගන්න

හැ ම ලිප්ස්ටික් එකක්ම හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ලිප්ස්ටික් එකක් තෝරා ගනිද්දී තමාගේ සමේ වර්ණය ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ගොඩක් වෙලාවට දෙතොල් ආලේපන වෙළඳ...

අපේ FB PAGE එකට LIKE කරන්න

ජනප්‍රිය ලිපි